Vi fokuserer på at have et specifikt produkter sortiment og et fåtal af leverandører, så at vi kan koncentrere os om at sammensætte et sortimentet, således at produkterne komplementere hinanden og giver forståelse for, hvad vi arbejder med.

Når du klikker på billederne CELLER og RENT, har vi kun medtaget relevante produkter. Men producenterne har også andre, måske, ”irrelevante” prokukter, og disse er under ØVRIGE.