Vi fokuserer på at have et specifikt produktsortiment og et fåtal af leverandører. Således kan vi koncentrere os om, at produkterne komplementere hinanden og giver forståelse for, hvad vi arbejder med.

Når du klikker på billederne CELLER og RENT, har vi kun medtaget relevante produkter. Men producenterne har også andre, måske, ”irrelevante” produkter, og disse er under ØVRIGE.