Celler

Celler er et omfattende område dækkende over human, bakterie, gær, svampe og planter.

I denne kategori findes bl.a. udstyr til dyrkning af forskellige organismer og udstyr til overvågning & kontrol. Trigger du på ord som mammale celler, e.coli, c.elegans, pichia pastoris m.fl. så er du havnet det rigtige sted.
Her finder du også ryste-enheder, inkubatorer, filtre, koloni-tælling, prøveforberedelse/fortyndingsudstyr og bioreaktorer.

Kontakt os hvis du vil vide mere om Celler