Vi fortsætter serien af velbesøgte arrangementer og inviterer jer nu til næste brugermøde om ” Praktisk ICP-OES Applikation og Analyse / Erfaringsudveksling”

Vi har modtaget flere forespørgsler og begynder nu det indledende arbejde med det næste møde i denne række. Forhåbentligt kommer vi snart ud på den anden side af COVID-19 udfordringerne, hvorfor vi også har udsat mødet til det nye år.

Som tidligere annonceret, har vi her i efteråret udskiftet PerkinElmer med Analytik Jena. Skiftet får dog ingen betydning for disse arrangementer – vi udskifter blot ICP-OES/ICP-MS eksperterne og fortsætter i samme format som tidligere.

Som ved tidligere lejligheder er mødet IKKE målrettet produkter og/eller ydelser fra specifikke leverandører. Målet er, at alle med interesse for ICP-OES analyse og applikation med fordel kan deltage og få et godt udbytte af at mødes med ”kolleger” og drøfte forhold af fælles interesse.

Mødet er tilrettelagt som et diskussionsforum med deltagerne opdelt i grupper, som hver især beskæftiger sig med emner udvalgt på baggrund af jeres udtalte ønsker / interesser. Interesseskema udsendes senere i år. Mødet er meget uformelt, og deltagerne kan med fordel frit diffundere rundt mellem de forskellige grupper.

Et møde af denne art kræver jo en vis forberedelse, og vi bestræber os som vanligt på at favne så bredt som muligt.

Derfor beder vi jer i første omgang registrere jeres interesse i at deltage i mødet ved at aktivere følget link:

Mange tak – jeg er interesseret i at deltage i ICP-OES mødet til Januar/Februar 2021

Mødet afholdes på primært på dansk, med enkelte indlæg på engelsk. Det er et heldagsmøde med forplejning, deltagelse er gratis og antallet af pladser er begrænset til 40 personer – så derfor tøv ikke for længe.

Vel mødt i 2021.

Interesserede kan læse mere om Analytik Jena ved at aktivere følgende links:


Aktuel